PRISLISTE | Agder Bolig

PRISLISTE

Alle oppgitte priser er eks. mva

Arkitekt- og tegnetjenester

Fritidsbolig og tilbygg

– timepris, faktureres etter medgått tid

Middels Enebolig

140-250 kvm

kr 35 000,-
Mindre enebolig

u/140 kvm

kr 25 000,-
Stor Villa fra 250 kvm

– timepris, faktureres etter medgått tid

kr 70 000,-
Timepris
kr 850,-

Søknadstjenester

Søknad ett trinn
Enkelt tiltak med 1 ansvarsrett

– inkl. ferdigattest

kr 8 000,-
Tillatelse opp til 4 boenheter
kr 11 000,-
Tillegg per ekstra boenhet over 4
kr 2 000,-
Rammetillatelse
Søknad om rammetillatelse opp til 4 boenheter
kr 8 500,-
Tillegg per ekstra boenhet over 4
kr 1 600,-
Igangsettingstillatelse
Søknad om igangsettingstillatelse opp til 4 boenheter
kr 7 500,-
Tillegg per ekstra boenhet over 4
kr 1 500,-
Deling
Søknad om deling

– en parsell

kr 6 800,-
Tillegg per ekstra parsell
kr 1 300,-
Andre søknader
Søknad om endring av gitt tillatelse

– timepris, faktureres etter medgått tid

Søknad om ferdigattest

– timepris, faktureres etter medgått tid

Søknad om midlertidig brukstillatelse

– timepris, faktureres etter medgått tid

Søknad u/ansvar
kr 5 500,-
Dispensasjon
Søknad om dispensasjon

– timepris, faktureres etter medgått tid