Publisert: 21. desember 2021

«Kundens drøm er vår virkelighet»

Å bygge seg en bolig er blant de største framtidsvalgene man tar i livet. Gründeren bak Agder Bolig AS i Mandal, Rune Johnsen, er genuint opptatt av at dette skal være den gode opplevelsen det er ment å være. Og da ikke bare selve byggeprosessen, men også tiden etterpå.

«Jobben vår er ikke ferdig når et bygg er overlevert. Å følge opp kundene i ettertid er vel så viktig. Det innebærer å gjøre det vi kan for at kundene skal være fornøyd, og trives. En god kunderelasjon handler i mine øyne både om tillit og vennskap. Vår jobb er å realisere kundens drøm», sier eiendomsutvikler Rune Johnsen.

Derfor vektlegges alle faser i byggeprosessen like sterkt. Fra det å visualisere utviklingen av en eiendom, gjennom hele plan- og søknadsprosessen og fram til noens drøm står innflyttingsklar. 

Og Rune Johnsen har de aller beste forutsetninger for å få dette til, med sin egen bakgrunn fra hele verdikjeden av en byggeprosess. Før han etablerte Agder Bolig AS hadde han erfaring både fra arkitekt- og entreprenørvirksomhet, og som saksbehandler på byggesaksavdelingen i Mandal kommune. Og Johnsen legger ikke skjul på at nettopp erfaringen hans fra det offentlige, og det å ha god kunnskap om plan- og bygningsloven, er en svært verdifull kompetanse å ha i bunnen når man skal jobbe med reguleringsplaner og eiendomsutvikling. 

Ingen boligkatalog

Som eiendomsutvikler kjøper han tomter, utarbeider reguleringsplan og realiserer byggeprosjekter. Det siste gjennom datterselskapet Agder Boligbygging AS, og da over hele Sørlandet.

«Eiendomsutvikling er nisjen vår. Og som en del av den prosessen er vi opptatt av å designe boliger og hytter tilpasset det enkelte steds egenskaper og særtrekk. Arkitekturen må passe inn, og bli en forlengelse av naturen rundt. Derfor har vi ingen katalog med ferdige hus- og hytte-modeller, fordi alt henger sammen», sier Johnsen, og presiserer at Agder Bolig AS derfor ikke er stedet å gå til dersom du har behov for å bygge en terrasse, en garasje eller skifte kledning på huset. 

«For oss handler det alltid om å utvikle helheten. Skal du lete etter en fellesnevner når det gjelder våre boliger og hytter, er det vel først og fremst store glassflater og ofte myke, buete linjer som kjennetegner arkitekturen vår. Vi er kontinuerlig opptatt av at våre byggeprosjekter skal være funksjonelle, lyse og med gode planløsninger tilpasset beliggenheten, og selvsagt til fornuftige priser», sier han. 

Positiv utvikling

Selv om det er bolig i firmanavnet, er det ikke bare husdrømmer som realiseres. De kunne gjerne like gjerne ha kalt seg Agder Fritidsbolig, for hyttemarkedet er de også tungt inne på. Blant annet er Agder Bolig og TT Anlegg sterkt delaktig i utviklingen av Lussevika hyttefelt i gamle Lindesnes kommune.

«Vi opplever en veldig positiv utvikling nå, og ikke minst har det gjennom pandemien vært et godt marked for fritidseiendommer. Og det er veldig hyggelig, og selvsagt helt nødvendig med god soliditet, men det er ikke der motivasjonen og drivkraften ligger», sier han. 

«Hva er det som driver deg da»?

«Først og fremst ønsket om å skape noe. Jeg er bare en fyr som liker å bygge ting. Av frykt for å bli oppfattet som litt «cocky», så var det all den stygge arkitekturen vi alt for ofte ser rundt oss som fikk meg til å starte firmaet. Jeg hadde lyst til å gjøre det bedre, og annerledes. Og jeg mener vi har klart å skape et annet uttrykk, nettopp fordi vi tilnærmer oss byggeprosjekter med et annet blikk, og en annen motivasjon. Vi forsøker hele veien å designe noe som både er unikt og funksjonelt, helhetlig og framtidsrettet. De færreste av oss kjøper bare et gulv, en vegg eller et tak. Man kjøper framtiden sin. Og dette fokuset har vi med oss gjennom hele prosessen, fra tomtevalg og fram til innflytting. I tillegg er vi opptatt av at byggeprosessen skal være effektiv og miljøvennlig, og det skal være solid kvalitet i sluttproduktet», sier entreprenør Rune Johnsen. 

Utvider staben


Dette er Agder Bolig AS

  • Etablert 2016 
  • Kjernevirksomhet: Eiendomsutvikling, bygging av boliger og fritidsboliger 
  • Ca. 20 ansatte (Agder Boligbygging AS) 
  • Eier og daglig leder: Rune Johnsen 
  • Besøksadresse: Veverigata 12, Mandal 
  • Telefon: 907 39 455 · Epost: rune@agder-bolig.no

Et ord Rune Johnsen underveis i dette intervjuet ofte penser innom er tillit. Men så er det også sagt om «Mr. Agder Bolig» at du egentlig ikke trenger noen skriftlig kontrakt med ham, for når det kommer til avtaler så er et ord et ord. Noe han bekrefter selv også. 

«Jo, det må være ryddig, trygt og ordentlig. Jeg er aldri ferdig med et byggeprosjekt før jeg er hundre prosent sikker på at kunden er fornøyd. Et oppdrag er ikke sluttført fordi om bygget er overlevert», sier Rune Johnsen. 

Men selv om Johnsen liker å være «hands on» i alle ledd, har han innsett at det å utvikle eiendommer, designe nye boliger og hytter og ikke minst følge opp nærmere 20 håndverkere ute i felt, er for mye for én mann alene – så fra 1. februar 2022 utvider han staben med en egen prosjektleder. På den måten kan han og eneste andre kontoransatte i firmaet, arkitekt Greta Behluli Vejsa, ha enda mer fokus på det som handler om utvikling og design. Selve hjertebarnet! 

Innhold produsert av Fugleburet media, Mandal